Перейти к основному контенту Перейти к главному меню навигации Перейти к нижнему колонтитулу сайта
Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Педагогические науки»

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИНГВОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ

Опубликован 03-2022
Северо-Казахстанский университет имени М. Козыбаева
Аннотация

Соңғы уақытта жалпы білім беретін мектептерде білім алушылар тілінің жұтаңдығы, көркем, образды сөйлей алмау, өз пікірін толықтай жеткізе алмау мәселелерін жиі кездестіреміз. Бұл арада қазақ тілі бойынша білім беруде тілдің лексикалық-грамматикалық құрылымын үйретіп қана қоймай, өз бетінше ізденуге, сындарлы ойлауға, өз ойын, алынған ақпаратты сауатты көркем жеткізуге дағдыландыратын тілдік құралдарды меңгерту талабы айқын көрінеді. Қазақ тіліндегі көріктеуіш тілдік құралдар – ұлт тілінің аса маңызды бөлігі, оны сақтап, ұрпақтан-ұрпаққа жеткізу үшін әсіресе орта білім беру жүйесінде көріктеуіш құралдарды оқытудың, танытудың арнайы әдістемелік бағдарламалары жетілдірілуі тиіс. Мақалада орта мектептің қазақ тілі мен әдебиеті оқулықтарындағы тілдік құралдардың қамтылуына талдау жасалып, оларды игертуде қолданылатын әдістемелік әдістер қарастырылады. Тілдік құралдарды меңгерту арқылы қалыптасатын лингвомәдени құзыреттіліктің теориялық негіздемесі айқындалған.

pdf (Қаз)
Язык

Рус

Как цитировать

[1]
Мухамеджанова Г.Т. Каримова Г.С., . 2022. ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИНГВОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ. Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Педагогические науки». 73, 1 (мар. 2022), 205–212. DOI:https://doi.org/10.51889/2022-1.1728-5496.21.